Mobilmenu
Hem
Bo
Smögens Hafvsbad
Smögens Gästhem
Pensionat Bryggan
Smögen Rum o Stuga
Kungsformedling
Makrillviken
Ramsvik
Wiggersvik
Sea Lodge
Äta
Skärets Krog
Hamnen 4
Hållö Bar
Smögens Hafvsbad
Lagergrens
Sea Lodge
Göstas Fiskekrog
Se&Göra
Badplatser
Ramsvikslandet
Nordens Ark
Vandringsleder
Tumlaren
Hunnebo Bio
Havets Hus
Shoppa
Inredningskompaniet
Pondus
Smögen Outlet
West Point
Sea Avenue
Ringaresskär
ICA Ankaret
Outletboden
Flärd och Nytta
Smögens Närlivs
Stranneboden
Fotolabbet
Om
Smögenbryggan AB
Gästhamnen
Arkitekturen
Smögenräkor
Turismshistoria
Sillperioderna
Riksintresse
Hitta
Smögenbryggans Parkering
Sandöns Parkering
Bussparkering
Geografi
Zitabåtarna

Smögenbryggan

Smögen är ett gammalt fiskesamhälle i det yttersta havsbandet av Bohuslän som är Sveriges västligaste landskap. Förr i tiden var de landsvägar som överhuvudtaget fanns mycket smala, backiga och krokiga. De viktigaste kommunikationslederna utgjordes av hav, sjöar och grävda kanaler. Då isen på vintern först lägger sig invig land innebar det en mycket stor fördel att bosätta sig ute på en ö och på så sätt få tillgång till isfritt vatten. Varifrån Smögen - eller Smouen på lokal dialekt - har fått sitt namn vet man inte säkert. Det kan ha att göra med Smyghålet men språkvetare har även varit inne på spåret att det skulle kunna ha kommit från ordet ”lungt” (vatten), till exempel från engelskans ”smooth” eller norskans ”smult”. 1594 omnämns Smögens hamn för första gången i litteraturen men Smögen såsom samhälle först 1649. 

När Turismens Utredningsinstitut (TUI) senast fick i uppdrag av Västsvenska Turistrådet att genomföra en undersökning över Turismen i Bohuslän visade den att Smögenbryggan var Bohusläns mest besökta sevärdhet. Mer än var fjärde tillfrågad turist hade besökt eller skulle besöka Smögenbryggan under sin vistelse. 

Undersökningen Båtturismen i Bohuslän (TUI) ger en bild över båtlivet på Västkusten där Smögenbryggan är en av de större gästhamnarna.


Smögens väl skyddade hamn (58°21,18 N 11°13,12 E) , som idag är en av nordens mest besökta gästhamnar, ligger strategiskt som en yttersta utpost mot västerhavet.  Större fartyg som besökt hamnen de senaste åren Vibrant Curiosity Felicita West Seawolf  Jamaica Bay Sea Pearl Grace ...

Läs mer >

Smögens historia är liksom dess bebyggelse knuten till fisket och hanteringen av fisk och skaldjur och samhället växte upp i sundet mellan Smögen och Kleven. Temporära boplatser i stenkretsar På Holländarbacken har man funnit stenkretsar som troligtvis utgör Smögens första bebygglese och härrör sannolikt från 1500-talets stora sillperiod (1556-89). En stenkrets är en cirkelformation av stora stenar med en markerad utgång, ofta...

Läs mer >

Räkfisket i Norden har mycket gamla anor. I norra Bohuslän gjordes år 1897 försöksfisken i Gullmarn strax söder om Lysekil och 1902 började man använda små trålar efter segelfartyg. Bestånden i Gullmarn räckte inte långt så ett par båtar från Smögen började istället fiska på sitt hemmavatten. Yrkesfiskarna på Smögen var mycket innovativa och framgångsrika då de var inte främmande...

Läs mer >

Smögen, ett turistmål sedan mer än hundra år... ”Längst ut i Västerhafvet, där vattnet är som saltast och klarast och vindarna friskast, ligger ett af västkustens allra största och intressantaste fiskelägena – Smögen.” Citatet är hämtat från en turistbroschyr utgiven 1911 av Smögens Hafsbad. Smögen har en mer än hundraårig tradition som badort och turistmål. Bakgrund Ett nytt ...

Läs mer >

Sedan urminnes tider är sillen omtalad i historien och det är svårt att överskatta sillens betydelse för den bohuslänska kustbefolkningen. Redan på medeltiden var sillen en stor internationell handelsvara då den efter insaltning tålde förvaring och långa transporter ut i Europa Fastereglerna som förbjöd kött två dagar i veckan (och fyrtio dagar i sträck under vintern) gjorde naturligtvis sillen än mer populär. Det fi...

Läs mer >

COPYRIGHT © 2024 SMÖGENBRYGGAN AB
SMÖGENBRYGGAN ® ÄR ETT REGISTRERAT VARUMÄRKE
Alla rättigheter förbehålls

Kimsoft Media AB